Rengøringen af skolen er et fælles ansvar for dem, der færdes her, og rengøringsassistenterne. Forudsætningen for, at der kan gøres rent, er, at der er ryddet op. Rengøringsassistenterne skal gøre rent. Vi andre skal sørge for oprydningen.
 
Den gyldne regel: Enhver rydder op efter sig selv.
 
De voksne rydder op efter sig selv, og de hjælper børnene med at klare deres del. Både at hjælpe dem med den praktiske organisering og udførelse og med at forstå hvorfor.
 
Rod og uorden signalerer sjusk og ligegyldighed. Det smitter af på indstillingen til arbejdet, og det smitter af på den måde, hvorpå man behandler bygninger, inventar, materialer, ja hinanden. Det gælder både voksne og børn. Måske især børn. Derfor har vi voksne en pligt til at være gode eksempler.
 
Sundhedsmæssigt har alle også en interesse i, at rengøringsassistenterne har de bedst mulige betingelser for deres arbejde.
Jo renere der er, des mindre er risikoen for allergiske reaktioner.
 
En anden grund til, at vi skal være opmærksomme på det fælles ansvar, er den kendsgerning, som skolens samarbejdsudvalg endog har formuleret som samarbejdsgrundlag, at vi alle er en del af hinandens arbejdsmiljø. Det betyder i praksis, at enhver er forpligtet til at bestræbe sig på at lette arbejdet for hinanden. I forhold til oprydning handler det om hensynet til børnene i klassen, til kollegerne, som skal være i lokalerne bagefter, og især til rengøringsassistenterne. Disse kan overhovedet ikke udføre deres arbejde, hvis ikke der er foretaget pædagogisk rengøring, inden de kommer.
 
Klasselærerne er centrale i denne sammenhæng som koordinatorer af arbejdet omkring den enkelte klasse. Det er grundlæggende nødvendigt at få snakket normer og standarder med eleverne, så der dannes gode vaner og rutiner, så duksenes arbejde bliver mindst muligt. Det skal være en naturlig ting for alle, at der hver dag gøres klar til rengøring, og at alle har et ansvar for at der slukkes og lukkes / låses efter sidste lektion i lokalet (som nogle gange godt kan være kl. 10.45!) Alle voksne har pligt til at vide, hvornår de er sidste i et lokale, og så igangsætte og overvåge den pædagogiske rengøring. Når den pædagogiske rengøring er vel gennemført, forlader den voksne lokalet son den sidste og låser det af.
 
 
Klasselokaler.
 
Den daglige pædagogiske rengøring:
 
                      -    Alle bordflader ryddes, inkl. evt. kateder.
-         Der stoles op, også evt. fraværende elevers stole, der har været taget i brug.
-         Vindueskarmen ryddes. Hvis det undtagelsesvis er nødvendigt at have materialer liggende fra den ene dag til den anden, ryddes de op, så de fylder mindst muligt.
-         Affald samles op og lægges i affaldsspand
-         Duksene fejer gulvet og opfejning lægges i affaldsspand.
-         Tavlen viskes ren.
-         Elevbaljer, reoler og skabe ordnes.
-         Gardinerne trækkes fra og hænges pænt.
-         Lyset slukkes.
-         Vinduer, branddøre, klasseværelsesdøre lukkes og låses.
 
Lejlighedsvis pædagogisk rengøring består af:
 
                      - evt. køleskab rengjort
- evt. hynder, lænestole, sofaer støvsuges / bankes
- kassen / spanden til genbrugspapir tømmes i containeren
 
Klasselæreren aftaler med rengøringsassistenten, hvornår evt. møbler flyttes, så der kan gøres rent under dem.
 
 
Faglokaler.
 
Hver gang et faglokale har været brugt foretages en oprydning, der svarer til den daglige pædagogiske rengøring i klasselokalerne.
 
 
Fællesarealer.
 
I storrummene opstoles der efter 10 - og 12 – frikvarteret, og inventar, der har været flyttet sættes på plads. Det varetages af klasserne på skift. Den lærer der har klassen efter pausen påser, at det sker. Det samme foretages, når enkelte klasser har benyttet storrummet til undervisning under tilsyn af pågældende lærer.
Øvrige regler for opslagstavler, udsmykning mv. aftales i de enkelte afdelinger. Husk orientering til kontoret.Afdelingskoordinatorerne aftaler med rengøringsassistenten, hvornår evt. møbler i storrummet flyttes, så der kan gøres rent under dem.
 
I perioder er der i flere huse problemer med elevernes benyttelse af toiletterne. Der konstateres urin på gulvene, og papir flyder i lange baner. Det er også her vigtigt at forklare eleverne, at de selv er nødt til at være med til at holde toiletterne i den stand, de gerne selv vil benytte dem i. De klasser, der har oprydningsturnus, skal også checke toiletterne efter 10 - og 12 - frikvartererne og rydde op der.
 
Det indtryk folk i almindelighed får, når de kommer til vores skole er, at her ser pænt ud, og at det får dem til at føle sig velkommen og godt til pas. Det, at vi ikke har hærværk på skolen, må være et udtryk for det samme hos vore elever. Det skyldes både, at den tekniske afdeling udfører et godt arbejde med rengøring og vedligeholdelse, og at alle andre medvirker, f. eks. til at vore elever generelt behandler skolen pænt.
Og sådan skal det gerne fortsat være.
 
Byplanvejens Skole
Den 26. oktober 2006
 
Leif Trudslev