IT kan med fordel anvendes som et værktøj i læse- og skriveindlæringen. Vi har på skolen programmet CD-ORD 7, som anvendes i den almindelige læse-skriveproces, og som kompenserende værktøj for elever med læse-skrivevanskeligheder.
 
Skal man have CD-ORD på sin hjemme PC kan det hentes på mikroværkstedet – se fanen:
 
Hvis eleven har læsevanskeligheder kan det være en genvej at arbejde med indscannede materialer der kan lette arbejdet med at følge med i diverse fag. Her er der flere muligheder hvortil både lærere og forældre kan hjælpe:
  1. Scanning ved hjælp af kopimaskine el. scanner – hvorefter programmet SkanRead konverterer den indscannede PDF-fil til word, som så kan oplæses ved hjælp af CD-ORD. SkanRead hentes ligeledes fra mikroværkstedets hjemmeside.
  2. Materialebasen – elever med læsevanskeligheder har mulighed for at blive tilmeldt en materialebase hvor der i forvejen er indscannet adskillige skole-og taskebøger. Tilmeldingen går igennem klasselæreren, hvorefter eleven i Skolekom (se faneblad til venstre) får et ikon der hedder Materialebasen, hvori man har tilladelse til at hente aktuelt materiale ned på sin PC. Vær opmærksom på at tilmeldingen kun gælder et skoleår ad gangen.